به Luna Chemicals خوش آمدید! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

آزمایشگاه تحقیق و توسعه

بررسی اجمالی

سنتز کایرال (رزولوشن و سنتز نامتقارن ، کاتالیزور و آنزیم)

تبدیل انتخابی انانتیومرها (تبدیل پیکربندی بی فایده به پیکربندی قابل استفاده)

توسعه فرایند بدون نقض

شناسایی ناخالصی (TOF ، GC-MS ، LC-MS ، NMR)

تحقیقات ناخالصی جهش زا

تحقیقات ناخالصی عنصری (ICP-MS)

overview1
overview2
overview3
overview5

دستگاه تحلیلی

Analytical-apparatus1
Analytical-apparatus4
Analytical-apparatus2
Analytical-apparatus5
Analytical-apparatus3
Analytical-apparatus6

آزمایشگاه ایمنی فرآیند

Process-Safety-Lab1
Process-Safety-Lab2
Process-Safety-Lab3

آزمایشگاه شیمی

Chemical-Lab1
Chemical-Lab2
Chemical-Lab3
Chemical-Lab4