به Luna Chemicals خوش آمدید! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

سیستم عصبی مرکزی

1
1
API نام محصول شماره CAS طبقه بندی
پرگابالین 3-کرباموی متیل-5-متیل هگزانوئیک اسید 181289-15-6 سیستم عصبی مرکزی
لاکوزامید همه واسطه ها  175481-36-4 سیستم عصبی مرکزی
لوتیراستام L-2-aminobutanamide HCl 7682-20-4 سیستم عصبی مرکزی
دولوکستین (S)-(-)-N ، N-Dimethyl-3-hydroxy-3- (2-thienyl) propanamine 132335-44-5 سیستم عصبی مرکزی