به Luna Chemicals خوش آمدید! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

آنتی ویروس

1
1
API نام محصول شماره CAS طبقه بندی
Telaprevir (2S) -2-Cyclohexyl-N- (2-pyrazinylcarbonyl) glycyl-3-methyl-L-valine 402958-96-7 آنتی ویروس 
انتکاویر 6- (Benzyloxy) -9-((1S، 3R، 3S) -4- (benzyloxy) -3- (benzyloxymethyl) -2-methylenecyclopentyl) -N-((4-methoxyphenyl) diphenylmethyl) -9H-purin-2 -آمین 142217-80-9 آنتی ویروس 
فامسیکلوویر 9- (4-استوکسی-3-استوکسی متیل بوتیل) -2-آمینو-6-کلروپورین 97845-60-8 آنتی ویروس 
لوزوترومبوپاگ (E) -3،5-دی کلرو-4- (3-اتوکسی-2-متیل-3-اکسوپروپ-1-انیل) بنزوئیک اسید 1110767-89-9 آنتی ویروس 
لوزوترومبوپاگ (S) -4- (3- (1- (هکسیلوکسی) اتیل) -2-متوکسی فنیل) تیازول-2-آمین 1110767-98-0 آنتی ویروس